სასტუმრო საუზმით 9:00-დან 11:00 საათამდე უმასპინძლდება სტუმრებს. გთხოვთ, აცნობეთ ადმინისტრაციას, რომელ საათზე ისურვებთ საუზმობას.